Krishan

Rökelse

Rökelser från Indiska Krishan vilka tillverkat rökelser sedan 1951.

Rökelse har använts i tusentals år och har för det mesta använts i religiösa syften, men används även ofta vid utövning av Yoga samt för stämningen i hemmet eller lokalen man befinner sig i.