Resin, Harts

Hartser, kåda och resin

Många som använder sig av resin (hartser) upplever att brännandet av detta är mer högtidligt och andligt än att enbart använda sig av rökelsepinnar eller rökelsekoner. Kanske har det med tillvägagångssättet att göra, som med de olika stegen kan liknas vid en slags ceremoni. 

För att använda resin behövs (utöver resin) rökelsekol och ett värmetåligt kärl som ska tåla glöd och värme. Vissa kärl har ett nät som kolet kan brännas på. Det är annars vanligt att använda sig av rökelsesand för att fördela värmen under kolet. Efter det att kolet fått en gråvit färg så kan hartsen/resinet strös på. 

Obs! Tänk på att hartser ibland utvecklar mer rök än vanliga rökelser. Det är också viktigt att hartsen enbart glöder och inte brinner. Tänk också på att kärlet, speciellt om det är mindre, kan bli mycket varmt och därför ska stå på eldfast underlag.